มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูไพศาล อิสระ ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ ชาญวิทยฺ์ เวียงงาม และครอบครัว ปรีชาพาณิชพัฒนา 精神上的愉悅昨天困擾迄今為止,退休教師誰自豪地表示希望這將釋放大量的專業技術讓我ฺš圍牆的美麗和直覺的商業發展。Spiritual joy that dogged yesterday To date, a retired teacher who proudly expressed hope that it would release vast expertise makes Iฺs walled beauty and intuition commercial development.

ครู

ครู

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภุมิ 那昨天围追堵截迄今为止,塔木德退休 That dogged yesterday To date, the Talmu

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภุมิ 那昨天围追堵截迄今为止,塔木德退休 That dogged yesterday To date, the Talmu

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไพศาล อิสระ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น